Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Het probleem van de dagontvangsten

You are here

Dagontvangsten

Het dagontvangstenboek is een (niet losbladig!) boek waarin de ontvangsten globaal van dag tot dag worden ingeschreven. Elke globale inschrijving dienst wel verantwoord te worden door gedetailleerde stukken, zoals bijv. verkoopbonnen, kasticketten,…

Zo bepaalt het BTW-Wetboek dat het totale bedrag van de dagontvangsten van dag tot dag ingeschreven moet worden in het dagboek van ontvangsten. Een afzonderlijke inschrijving is vereist voor de ontvangsten ten gevolge van levering van goederen met een waarde van meer dan 250.00 EURO per eenheid tenzij een duidelijk verantwoordingsstuk wordt opgesteld waaruit de aard van het verkochte goed blijkt.

Ingevolge een wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 1 met ingang van 1 april 2002, dienen volgende voorschriften bijkomend te worden in acht genomen:

  • De inschrijving moet dagelijks geschieden
  • De inschrijving moet per Btw-tarief geschieden
  • De inschrijving mag niet geschieden op losse bladen

(dus manueel inschrijven of print financiële verslagen inplakken)

  • Het dagboek moet voorafgaan genummerd zijn
  • Het dagboek wordt per twaalf maanden gehouden
  • Het dagboek en de verantwoordingsstukken moeten op de bedrijfszetel zelf worden gehouden, tot drie maanden na afsluiting
  • Een dagboek moet per bedrijfszetel worden gehouden
  • Per aangifteperiode moet het totaal worden overgebracht naar een centralisatieboek

Wanneer er geen verantwoordingstukken (kastickets, verkoopbonnen,…) zijn dan dienst elke handeling apart in het dagontvangstenboek te worden vermeld. Voor kledingverkoop kunnen aparte verantwoordingsstukken worden bijgehouden worden in de vorm van de kledingticketten vastgeniet op een blad dewelke dag per dag worden bijgehouden.

Indien de inschrijvingen in het dagontvangstenboek niet volgens de voorgeschreven wijze gebeuren, dan is de boete 125,00 EUR per overtreding.

Elektronische versie van het dagontvangstenboek

Door gebruik te maken van een modern kassa systeem plakken veel kleinhandelaars hun afdrukken in het dagontvangenboek.

Heden zijn de specifieke modaliteiten, waaraan zo’n elektronische dagontvangstenboek best voldoet, door de BTW administratie gepubliceerd op Fisconet.

(“BTW”, “Beslissingen”, beslissing nr. ET 112.577)

Met het houden van een boek op digitale wijze wordt uiteraard het onmiddellijk aanmaken van dat boek op een digitaal medium beoogd en in geen enkel geval het scannen van een boek dat op papier werd gehouden.

Het dagboek van ontvangsten en de dubbel van de rekeningen of van de ontvangstbewijzen dienen zich (per bedrijfszetels) op de bedrijfszetel te bevinden tot het verstrijken van de derde maand volgend op die waarin het genoemd dagboek werd afgesloten. Indien het dagboek van ontvangsten op elektronische wijze wordt gehouden, dient het binnen vernoemde periode elektronische toegankelijk te zijn op de bedrijfszetel. Het dagboek van ontvangsten mag zich dus nooit, zelfs niet tijdens de BTW periode, bij de boekhouder bevinden. Het dagboek van ontvangsten is verplicht dagelijks bij te houden. Elke niet ingeschreven dagontvangt is een overtreding. Dit wil zeggen: vijf dagen niet ingeschreven, dan is er vijf maal een boete te voorzien.

Indien er meerdere bedrijfszetels zijn, dan is een centralisatieboek noodzakelijk.

De controlerende ambtenaar kan de voorlegging vragen van dit digitaal dagboek van ontvangsten op het fiscaal domicilie van de belastingplichtige gedurende de periode waarin genoemd dagboek zich verplicht moet bevinden op de bedrijfszetel van de belastingplichtige.

(m.a.w. gedurende de periode waarop het betrekking heeft en de drie maanden die volgen op de datum van afsluiting ervan.)

Opgelet! Heeft u een vergissing begaan, dan kunt u die nog wel corrigeren, maar enkel door een nieuwe, afzonderlijke (en deze keer correcte) inschrijving op de dag waarop u uw vergissing heeft ingezien met een verwijzing naar de inschrijving die u wilt wijzigen.

Het dagboek van ontvangsten, ongedacht of het wordt gehouden op papier of op een digitale wijze, dient de handelingen op te nemen verricht tijdens een periode van 12 maanden. In het geval het dagboek van ontvangsten op digitale wijze wordt gehouden, is het derhalve in principe noodzakelijk om op het einde van de periode van 12 maanden een nieuw digitaal dagboek van ontvangsten te creëren voor het inschrijven tijdens de daaropvolgende 12 maanden van de verrichtingen die door dit dagboek worden beoogd. Indien de belastingplichtige het geheel van de dagelijkse financiële rapporten bewaart in een afzonderlijk bestand dat aldus het dagboek van ontvangsten uitmaakt, moet in principe een nieuw afzonderlijk bestand, bestemd voor het bewaren van de financiële rapport voor de volgende 12 maanden, worden aangemaakt op het einde van de periode van 12 maanden.

Krachtens artikel 60, §1, van het BTW Wetboek, moeten de dagboeken van ontvangsten alsmede de centralisatieboeken worden bewaard door de personen die ze hebben gehouden, gedurende 7 jaar te rekenen vanaf de 1e januari van het jaar volgend op hun sluiting.

We willen hier formeel benadrukken dat het BTW dagontvangstenboek geen financieel dagboek is dat betrekking heeft op de contante betalingen. Alle verkopen aan particulieren, ook diegenen die niet cash hebben betaald, moeten hierin vermeld worden. (behalve als aan particulieren facturen uitgereikt worden)

Het bijhouden van uw dag ontavngstenboek is niet toegestaan in Excel. Een dag onvangstenboek is verkrijgbaar in boekvorm in de vakhandel of kan elektronisch worden bijgehouden wanneer u over kassasoftware beschikt.

 

Contact Us

Recent News

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZVAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !
Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomst

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet u

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 40

Onroerende verhuur: definitieve regeling
Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer t

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een f

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van

Mealvouchers: max of 8 euros as from 2016
Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SMEs to create a liquidation reserve for the profit gained in financial years 2012 and 2013 paying upfront 10% tax.

Pension savings - already 1 % payable ( for years 2015 till 2019 )

The design of Program Act in 2014 suggests that the tax on long-term savings would be collected accelerated , calcula

Who pays the electricity?

As a private person you will pay 21 % VAT on electricity.

VAT exemption for "small entrepreneurs"

Both sole traders and companies with an annual turnover of max .

Renovation @ 6% VAT: age requirement increased to 10 years

Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SME's to create a liquidation reserve for income years 2012 and 2013 , by paying an anticipated tax of 10%. 

Our partner

Is your financial administration in trouble? Did an employee disappear? A big project? Tax & Finance solutions ensures the right person in the right place.