Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Corona update Sociale Bijdrage

You are here

Beste Klant

Iedereen wordt momenteel overspoeld met vragen over het Coronavirus. Er zijn ook heel vragen op sociaal - Fiscaal vlak. Daarom willen wij jullie een hart onder de riem steken en jullie zoveel mogelijk ontzorgen.  Onderstaande steunmaatregelen zijn van toepassing voor zelfstandigen.    Deze informatie is ons bezorgd door Xerius.    Bovendien heeft ons Instituut van Accountants ons ook de nodige informatie bezorgd per PDF document. Deze informatie is nuttig en overzichtelijk.

Informatie van het Instituut van Accountants

https://www.itaa.be/nl/home/

of direct naar downloadlocatie

https://www.itaa.be/wp-content/uploads/2020/03/20200317-NL-ITAA-BROCHURE-CORONA.pdf

Informatie ontvangen via Xerius : 

Update 21 maart 2020

Hieronder laatste update (zie gele markering). In de gele blokken vinden jullie de info die we ondertussen hebben ontvangen. Het Overbruggingsrecht en de Vlaamse Hinderpremie is opnieuw aangepast, dus zeker lezen.

 

Overzicht steunmaatregelen:

 

 • Uitstel van betaling:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Je betaalt  geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

 

       Welke kwartalen:

        1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

        2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

 

       Deadline aanvraag:

       Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1

       Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2            

 

       Hoe aanvragen:

       Login op de website vanXERIUS en vraag ON-LINE & Direct aan !
       https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Voor andere Sociale Verzekeringsfondsen: Contacteer et Sociaal Verzekeringsfonds !!!

 • Naam en voornaam/ rijksregisternummer
 • Woonplaats
 • Naam en zetel van je bedrijf
 • Ondernemingsnummer
 • Beroepsactiviteit waar je in actief bent

 

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.

 

 • Vermindering van sociale bijdrage:

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.

Overzicht drempels:

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen

 

 • Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

 

Ik ben wel voorstander om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).

 

 • Overbruggingsrecht:

 

       Update

Voor wie:

 

WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep 

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer ZELF.  Echter, voor diegene die aangesloten zijn bij Xerius kunnen wij als gevolmachtigd accountant ook de aanvraag indienen !

 

Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door Xerius/ Partena/ Acerta /... ( maw Soc verzekeringsfonds)
 

Bedrag uitkering:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

 

Zij ontvangen een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

 

Hoe aanvragen en wanneer mag je de uitbetaling verwachten:

 

Optie 1  Stuur een e-mail naar jouw sociale verzekering of naar KBNC  en vermeld in de e-mail het volgende:

 • aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,
 • je naam, voornaam en woonplaats,
 • je klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.
 • je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
 • de sector waarin je actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
 • de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.
 • het bankrekeningnummer waarop we je uitkering mogen storten
 •  

Beantwoord in je e-mail ook volgende vragen:

 • Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,...)? 
 • Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
 • Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?
 •  

Optie 2

Klanten mogen het  vereenvoudigd formulier, ingevuld en ondertekend doorsturen.  Het vereenvoudigd formulier kan je hier terugvinden. 

/sites/default/files/Overbruggingsrecht_Corona%20%281%29.pdf

! Aanvraag in beide opties moet gebeuren door de klant zelf!

               

 

 • De Vlaamse Hinderpremie:
   

Update

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

 

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten. 

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.

 

Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

 

 

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

 

Premie:

 • Volledige sluiting:

4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • Weekend sluiting:

       2000€ en na 21 dagen 160€/dag

 

       Hoe aanvragen:

       Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

       Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

 

Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

       https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

 

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan. Zie hieronder de mogelijkheden hoe je zich als ondernemer kan aanmelden.

 

 

 

 • Arbeidsongeschiktheid:
   

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

 

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

 

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. Xerius heeft ondertussen contact gehad met het ziekenfonds en zij wachten op instructies van het RIZIV. Voorlopig hanteren ze nog steeds voornoemde procedure.

 

Concreet : 

1. Vraag uitstel van betaling aan (of vermindering of afbetalingsplan)      = Voor sociale bijdragen !
2. 
Overbruggingsrecht aanvragen (zie bijgevoegd aanvraagformulier)     = Indien vermindering of sluiting van uw activiteit ! ( = Combineerbaar met Hinderpremie !!)
3. 
Vrijstelling aanvragen omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden? Best wachten tot het tweede kwartaal
4. Vergeet je niet te registreren voor de Vlaamse Hinderpremie (vanaf 23 maart online indienen)
5. 
Bij ziekte; eerst je ziekenfonds verwittigen

 

Contact Us

Recent News

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZVAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !
Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomst

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet u

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 40

Onroerende verhuur: definitieve regeling
Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer t

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een f

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van

Mealvouchers: max of 8 euros as from 2016
Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SMEs to create a liquidation reserve for the profit gained in financial years 2012 and 2013 paying upfront 10% tax.

Pension savings - already 1 % payable ( for years 2015 till 2019 )

The design of Program Act in 2014 suggests that the tax on long-term savings would be collected accelerated , calcula

Who pays the electricity?

As a private person you will pay 21 % VAT on electricity.

VAT exemption for "small entrepreneurs"

Both sole traders and companies with an annual turnover of max .

Renovation @ 6% VAT: age requirement increased to 10 years

Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SME's to create a liquidation reserve for income years 2012 and 2013 , by paying an anticipated tax of 10%. 

Our partner

Is your financial administration in trouble? Did an employee disappear? A big project? Tax & Finance solutions ensures the right person in the right place.