Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Corona Update

You are here

Beste Klant

Iedereen wordt momenteel overspoeld met vragen over het Coronavirus. Er zijn ook heel vragen op sociaal - Fiscaal vlak. Daarom willen wij jullie een hart onder de riem steken en jullie zoveel mogelijk ontzorgen.
Onderstaande steunmaatregelen zijn van toepassing voor zelfstandigen.    Deze informatie is ons bezorgd door Xerius.    Bovendien heeft ons Instituut van Accountants ons ook de nodige informatie bezorgd per PDF document. Deze informatie is nuttig en overzichtelijk.

Informatie van het Instituut van Accountants
https://www.itaa.be/nl/home/
of direct naar downloadlocatie
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/2020/03/20200317-NL-ITAA-BROCHURE-CORONA.pdf

Informatie ontvangen via Xerius : 

Overzicht steunmaatregelen (uitgevaardigd per 17/3/2020)

 

 • Uitstel van betaling:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd. Ondernemers in bijberoep vallen hier niet onder.

 

       Welke kwartalen:

        1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

        2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

 

       Deadline aanvraag:

       Aanvragen voor 31/03/2020 voor kwartaal 1

       Aanvragen voor 30/06/2020 voor kwartaal 2            

 

       Hoe aanvragen:

       Stuur ons of uw Sociaal verzekeringsfonds een e-mail met volgende gegevens en vraag tot uitstel

:

 • Naam en voornaam
 • Woonplaats
 • Naam en zetel van je bedrijf
 • Ondernemingsnummer
 • Beroepsactiviteit waar je in actief bent

 

       !!! Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

 

 • Vermindering van sociale bijdrage:

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel vermindering aanvragen. Zie aanvraagformulier i( van Xerius ) n bijlage.

Overzicht drempels:

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen

              

 • Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:

 

Rechtstreeks indienen bij de overheid of als klant van Xerius via dit formulier of natuurlijk via de andere sociale secretariaten.

Wij zijn wel voorstander om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).

 

 • Overbruggingsrecht:

 

Voor wie:

Zoals verwacht zijn de huidige voorwaarden versoepeld.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut die gestart zijn voor 01/01/2019 kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.

Helaas vallen alle andere zelfstandigen uit de boot. We denken wel dat dit zal veranderen. Zodra er hierover nieuws is, brengen we je zeker op de hoogte.

Op hoeveel heb je recht?

 • Als je minstens zeven dagen moet sluiten heb je recht op een uitkering van 322,92 euro per week (met gezinslast 403,53 euro per week) (moet nog gestemd worden in het parlement)
 • Bij onderbreking van één volledige kalendermaand, ontvang je een forfaitaire uitkering op maandbasis (is al 100% gestemd in het parlement).

  Hoe aanvragen:

       We raden jullie aan om te wachten op het speficiek aanvraagformulier. Dit verwachten we in de loop van deze week.

      

 • De Vlaamse inhaalpremie (lees hinder- en sluitingspremie) :

Indien je als ondernemer verplicht je zaak moet sluiten omwille van de Corona maatregelen dan heb je recht op een sluitings- of hinderpremie.

Eveneens de restaurants of andere eetgelegenheden die overschakelen op take away (afhaal). Hier vallen ook de frituren onder die hun eetzaal moeten sluiten en waardoor je enkel nog kan uithalen. De premie is per ondernemer en niet per vestiging. Ben je dus ondernemer met vb. vijf vestigingen, krijg je slechts 1x de Vlaamse hinderpremie.

 

Premie:

 • volledige sluiting:

4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • weekend sluiting:

       2000€ en na 21 dagen 160€/dag

 

       Hoe aanvragen:

       Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden:

      Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven.

       Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

       https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

 

            

 • Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

 

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

 

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. Xerius heeft ondertussen contact gehad met het ziekenfonds en zij wachten op instructies van het RIZIV. Voorlopig hanteren ze nog steeds voornoemde procedure.

 

 

Advies van Xerius:

 

 • Vraag uitstel van betaling aan (of vermindering of afbetalingsplan)
 • Vrijstelling aanvragen omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden? Best wachten tot het tweede kwartaal
 • Overbruggingsrecht aanvragen? Deze week verwachten we de definitieve maatregelen.
 • Vergeet je niet te registreren voor de Vlaamse inhaalpremie (lees hinder- en sluitingspremie) wanneer je moet sluiten
 • Bij ziekte; eerst je ziekenfonds verwittigen

 

 

 

 

Contact Us

Recent News

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZVAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !
Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomst

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet u

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 40

Onroerende verhuur: definitieve regeling
Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer t

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een f

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van

Mealvouchers: max of 8 euros as from 2016
Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SMEs to create a liquidation reserve for the profit gained in financial years 2012 and 2013 paying upfront 10% tax.

Pension savings - already 1 % payable ( for years 2015 till 2019 )

The design of Program Act in 2014 suggests that the tax on long-term savings would be collected accelerated , calcula

Who pays the electricity?

As a private person you will pay 21 % VAT on electricity.

VAT exemption for "small entrepreneurs"

Both sole traders and companies with an annual turnover of max .

Renovation @ 6% VAT: age requirement increased to 10 years

Liquidation Reserve: now possible for income years 2012 and 2013

It will also be possible for SME's to create a liquidation reserve for income years 2012 and 2013 , by paying an anticipated tax of 10%. 

Our partner

Is your financial administration in trouble? Did an employee disappear? A big project? Tax & Finance solutions ensures the right person in the right place.